Από τη συμμετοχή μας στη HO.RE.CA. 2016

Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας κατά τη διάρκεια της έκθεσης HO.RE.CA. 2016!