ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ


Όταν κάτι το αγαπάς, θες να το προστατέψεις. Έτσι θα έχεις περισσότερο χρόνο για να ζήσετε µαζί στιγµές που θα µείνουν αξέχαστες. Αυτός είναι ο ρόλος του εµποτισµού. Η µακροχρόνια προστασία των προϊόντων φυσικής ξυλείας για χρήση που αντέχει στο χρόνο!Ο ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
 • 1.Η ξυλεία εισάγεται στον θάλαµο εµποτισµού. Εφαρµόζεται κενό αέρος (υπό πίεση) που αφαιρεί τον αέρα από τους πόρους του ξύλου. Στον θάλαµο διατηρείται το κενό.

 • 2.Ο θάλαµος υπό κενό, τροφοδοτείται µε συντηρητικό εµποτισµού ξύλου.

 • 3.Εφαρµόζεται υδραυλική πίεση, αναγκάζοντας το συντηρητικό να εισχωρήσει βαθιά στους πόρους του ξύλου.

 • 4.Η χαµηλή τελική πίεση (κενό) προκαλεί την εξαγωγή του συντηρητικού το οποίο δεν απορροφήθηκε από το ξύλο. Το πλεονάζον συντηρητικό εµποτισµού διοχετεύεται ως απόθεµα.

 • 5.Το ξύλο παραµένει στον κύλινδρο, υπό πίεση αέρα , έτσι ώστε να απορροφήσει το συντηρητικό µέχρι την καρδιά του. Η εµποτισµένη ξυλεία αφήνεται να στεγνώσει σε ατµοσφαιρικές συνθήκες.

F.A.Q.

1. Τι σημαίνει «εμποτισμένη ξυλεία σε κλίβανο υπό πίεση»
Η εμποτισμένη ξυλεία σε κλίβανο υπό πίεση είναι ξυλεία στην οποία έχει γίνει εφαρμογή συντηρητικού για την πολυετή προστασία της από τους μύκητες και τα έντομα. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, το ξύλο τοποθετείται σε θάλαμο από τον οποίο αρχικά αφαιρείται ο αέρας. Στη συνέχεια προστίθεται η συντηρητική ουσία ενώ η πίεση στον θάλαμο αυξάνεται ώστε να επιτευχθεί καλύτερη διείσδυσή της στα κύτταρα του ξύλου. Από το θάλαμο αφαιρείται οποιοδήποτε πλεόνασμα συντηρητικής ουσίας. Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από ένα διάστημα παραμονής του εμποτισμένου ξύλου σε στέγαστρα για φυσική ξήρανση και καλύτερη διατήρηση της διεργασίας. 

2.  Γιατί είναι απαραίτητος ο εμποτισμός του ξύλου;
Το ξύλο είναι ένα ανανεώσιμο και φυσικό υλικό, το οποίο,  χάρη στην αειφόρο διαχείριση των δασών, είναι συνεχώς διαθέσιμο. Είναι όμως και ένα εξαιρετικά ευαίσθητο υλικό όταν δεν δέχεται τη σωστή φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, όταν το ξύλο έρχεται σε επαφή με το έδαφος και το νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα, επηρεάζεται γρήγορα και στις περισσότερες περιπτώσεις σαπίζει. Επίσης, το φυσικό ξύλο είναι εκτεθειμένο απέναντι σε επιθέσεις από μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς, παράγοντες που συμβάλλουν εξίσου στη γρήγορη διάβρωσή του.  Ορισμένα είδη ξύλου είναι από τη φύση τους πολύ ανθεκτικά ενάντια στη σήψη και τις προσβολές από έντομα. Αυτά τα είδη όμως είναι ως επί το πλείστων τροπικά και συνεπώς αρκετά πιο ακριβά, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοτομούνται είναι συχνά παράνομες καθώς δεν ορίζονται βάσει ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δασών.   Τα περισσότερα είδη ξύλου πρέπει να προστατεύονται προτού να χρησιμοποιηθούν- τοποθετηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μόνιμες κατασκευές. Με τον εμποτισμό το ξύλο αποκτά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ενώ το επιπλέον κόστος του είναι χαμηλό, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με υψηλό κόστος συντήρησης και αντικατάστασης του μη εμποτισμένου ξύλου.

3. Πόσο ανθεκτικό είναι το ξύλο σαν υλικό;
Η φυσική αντοχή του ξύλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του, την πυκνότητα, την ηλικία του δέντρου από το οποίο προέρχεται και τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται. Ο εμποτισμός παρέχει προστασία απέναντι σε όλους αυτούς τους μεταβλητούς παράγοντες, επιτρέποντας τη χρήση του ξύλου σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. 

4. Μπορεί ο εμποτισμός να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη ξύλου;
Δυστυχώς όχι. Διαφορές στη δομή των ειδών ξύλου, δεν επιτρέπουν τον ίδιο βαθμό διείσδυσης  των συντηρητικών ουσιών, με αποτέλεσμα τον μη επαρκή εμποτισμό τους.  Για παράδειγμα, το συντηρητικό δεν εισέρχεται περισσότερο από μερικά χιλιοστά σε ερυθρελάτη, ενώ το σομφό του πεύκου, είναι διαπερατό μέχρι τον πυρήνα του. 

5. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του συντηρητικού ξύλου;
Για να είναι αποτελεσματικό, ένα συντηρητικό ξύλου πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • τοξικότητα έναντι οργανισμών που καταστρέφουν το ξύλο
 • ικανό βαθμό διείσδυσης 
 • μεγάλη διάρκεια επίδρασης 
 • ευεργετικές ιδιότητες για το ίδιο το ξύλο
 • ουδέτερη επίδραση στα μέταλλα
 • ασφάλεια για χρήση και μακροχρόνια έκθεση
Η αξιολόγηση των ουσιών και ο έλεγχος πληρότητας των κριτηρίων τους, γίνεται βάσει κανονισμών και διαδικασιών όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε Ευρωπαϊκή χώρα, σύμφωνα πάντα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα βιοκτόνα. Μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους για το συντηρητικό εμποτισμού, μπορούν τα πιστοποιημένα εργοστάσια εμποτισμού ξυλείας να προχωρήσουν σε χρήση του. 

6. Είναι η εμποτισμένη ξυλεία ασφαλής για το περιβάλλον;
Φυσικά. Η ξυλεία που έχει εμποτιστεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς και με χρήση επισήμως εγκεκριμένων συντηρητικών, δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά. Παρ’όλα αυτά, οι ερευνητές, αλλά και οι κυβερνητικές αρμόδιες αρχές, αναζητούν συνεχώς νέα μέσα και μεθόδους εμποτισμού προϊόντων ξύλου και επανεξετάζουν τα ήδη υφιστάμενα. Μέχρι στιγμής όλες οι μελέτες έχουν επαληθεύσει την ασφάλεια του εμποτισμένου ξύλου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

7. Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω εμποτισμένη ξυλεία;
H εμποτισμένη ξυλεία χρησιμοποιείται για:

 • κάθε είδους κατασκευές εξωτερικού χώρου (περιφράξεις, δάπεδα)   
 • έπιπλα κήπου/πισίνας 
 • πεζοδρόμια 
 • διακόσμηση (ξύλινες γλάστρες) 
 • εξοπλισμούς παιδικής χαράς, κιόσκια και πέργκολες 
 • για πασσάλους (αμπελουργία) και φράκτες 
 • αναχώματα 
 • θαλάσσιές αποβάθρες και προβλήτες 
 • βιομηχανικούς πύργους ψύξης 
 • στρωτήρες, διαβάσεις και κατασκευές γεφυρών 
 • στύλους ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφώνων 
8. Μπορούν τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια στην παιδική χαρά όταν ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος από εμποτισμένο ξύλο;
Αρκετές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα παιδιά παίζοντας σε εμποτισμένη ξύλινη παιδική χαρά. Το εφαρμοσμένο συντηρητικό δεν αποτελεί κίνδυνο ακόμα και σε περίπτωση επαφής του ξύλου με το στόμα.  

9. Είναι το εμποτισμένο ξύλο ασφαλές για εφαρμογή σε μποστάνια και κήπους;
Το εμποτισμένο ξύλο είναι απόλυτα ασφαλές. Είναι ιδανικό για χαμηλά φραχτάκια οριοθέτησης του κήπου, για κατασκευές κάδων κομπόστ, η ως πάσσαλοι για φασολιές, κ.λπ. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος καταστροφής των φυτών ή αλλοίωσης της ποιότητας του εδάφους από τα συστατικά εμποτισμού του ξύλου.

10. Είναι η εμποτισμένη ξυλεία ασφαλής για τους ανθρώπους;
Εφόσον οι ξυλεία εμποτιστεί σωστά (σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς) το εμποτισμένο ξύλο δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Με κάθε αγορά εμποτισμένης ξυλείας ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητά πιστοποιητικό εμποτισμού.

11. H εμποτισμένη ξυλεία είναι απαραίτητο να βάφεται;
Όχι αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η ουσία εμποτισμού την καλύπτει εξολοκλήρου απέναντι στους παράγοντες που καθιστούν κινδύνους για αυτή. Ωστόσο, υπάρχει και ο παράγοντας της εμφάνισης. Μετά από λίγο καιρό, η άβαφη, εμποτισμένη ξυλεία αλλάζει χρώμα λόγω της έκθεσής της στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτό εξαρτάται από τον τόπο όπου χρησιμοποιείται το ξύλο. Η εταιρεία μας προτείνει βερνίκια με απόχρωση ή χωρίς, που εμποτίζουν το ξύλο, είναι άοσμα και οικολογικά. Η μόνη απαίτηση είναι ότι το ξύλο πρέπει να είναι στεγνό πριν από τη βαφή.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

Η αγάπη µας για την ξυλεία δεν θα γινόταν να µη συνοδεύεται από αγάπη και σεβασµό για τη φύση που τόσο απλόχερα µας την προσφέρει.

Στη SHOWOOD κάνουµε τα πάντα, ώστε όχι µόνο να φροντίζουµε για τη φυσικότητα των προϊόντων µας µέσα από τις πρακτικές που ακολουθούµε, αλλά και να εξασφαλίζουµε ότι αυτές δεν αποτελούν επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Περισσότερα