ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Στην SHOWOOD μπορείτε να βρείτε δομικά στοιχεία όπως ασφαλτικά κεραμίδια, βάσεις ξύλου, γωνίες και συνδέσμους ξύλου, χρώματα και βερνίκια ξύλου καθώς και αυτοδιάτρητες βίδες ξύλου σε άριστη ποιότητα.