ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

Η αγάπη µας για την ξυλεία δεν θα γινόταν να µη συνοδεύεται από αγάπη και σεβασµό για τη φύση που τόσο απλόχερα µας την προσφέρει.

Στη SHOWOOD κάνουµε τα πάντα, ώστε όχι µόνο να φροντίζουµε για τη φυσικότητα των προϊόντων µας µέσα από τις πρακτικές που ακολουθούµε, αλλά και να εξασφαλίζουµε ότι αυτές δεν αποτελούν επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Περισσότερα